Irodalom

 

Az irodalom (mely a latin Litterae szóból ered) az írott művek művészeti alkotása, (szépirodalom) tágabb értelemben véve írott művek, szövegek összessége.

Az irodalom szó irodalmi jelentése „ismeretség a betűkkel”. Az irodalom két fő csoportja a költészet és a próza.

 

Az irodalom történelme

 

Gilgames

Gilgames eposza az egyik legkorábbi ismert mű. A babilóniai epikus mű a sumér nyelv történeteiből fakad.

Ámbár a sumér történetek, régebbiek (kb. i.e.2100) maga a mű keletkezése kb. i.e. 1900-ra tehető. Az eposz olyan témákkal foglalkozik, mint hősiesség, barátság, veszteség és az örök élet kérdése. Sok korai időszakban készült műnek – akár szöveges formában – volt egy rejtett erkölcsi vagy didaktikus célzata, mint a szanszkrit Panchatantranak vagy Ovidius Metamorfózisának.

 

Irodalom műfajai

 

Líra

Elégia, epigramma, dal, óda és himnusz, melyek az ókori görögöknél kialakult legismertebb lírai műfajok. Ide tartozik még a zsoltár, szonett és a rapszódia is.

 

Dráma

Két fő műfaja van, a tragédia és a komédia, melyek szintén a görögöknél alakultak ki. Ide tartozik még: színmű, filmdráma, opera, operett, musical, balett, táncjáték, bábjáték vagy a pantomim.

Epikus műfajok

Kezdetben ebbe a csoportba csak az eposz tartozott, majd később kibővült az elbeszélő műfajjal, mely csoporton belül a legismertebbek a mese, széphistória, krónika, históriás ének, elbeszélő költemény, saga, életrajz, önéletleírás, napló, humoreszk, regény, novella, elbeszélés, és bizonyos mértékig az esszé is. Az irodalom ezen műfajához tartozik még: a modern internetes napló, azaz a blog, valamint a film és annak különböző műfaji ágai.

Azon műfajok, melyek két műnemhez is sorolhatók, átmeneti műfajoknak nevezzük. Ilyen például az episztola, vagy a ballada.

 

Magyar irodalom

 

Tinódi Lantos Sebestyén

A késői XII. század és a Korai XVI. század között csak korlátozott mennyiségű régi magyar irodalmi alkotás keletkezett és maradt fenn.

A XVI.-XVIII. Század közötti időszakban már lényegesen több szöveg maradt ránk olyan költőktől, mint Balassi Bálint (1554-1594) Tinódi Lantos Sebestyén, vagy Zrínyi Miklós (1620-1664). A Bibliát Károli Gáspár fordította le magyar nyelvre 1590-ben.

A magyar nyelv reformja és egységesítése a XIX. században történt meg, melyben nagy szerepe volt Kazinczy Ferencnek.

A modern magyar irodalom felvirágzása a XIX. századtól kezdődött. 2002-ben Kertész Imre volt az első magyar író, aki megkapta az irodalmi Nobel díjat. Évszázadokon keresztül gyakorlatilag ismeretlen volt a magyar irodalom a külföldi emberek számára. A magyar irodalom a XX. század végére szerzett hírnevet magának, köszönhetően a nemzetközileg is elérhető és megismert íróknak, mint Szerb Antal, Márai Sándor, Szabó Magda és Kertész Imre.