Johann Wolfgang von Goethe

 

Goethe

Johann Wolfgang von Goethe (1749. Augusztus 28.-1832. Március 22.) német író, költő, biológus, elméleti fizikus, polihisztor, a modern német irodalom zsenijének tartják.

Munkássága átöleli a költészetet, drámát, prózát, filozófiát és a tudományt. A Faust című alkotását a modern Európa legnagyszerűbb hosszú versének tartották.

 

Gyerekkora

 

Johann Wolfgang Goethe édesapja Johann Caspar Goethe (1710. Július 29.-1782. Május 25.) Frankfurtban egy nagy házban élt családjával.

Édesanyja Catharina Elisabeth Textort (1731.Februárt 19.-1808. Szeptember 15.) csupán még csak 17 éves volt, mikor 1748-ban hozzáment az akkor már 38 éves Johann Caspar Goethe-hez. A házaspárnak hat gyereke született, kik közül csak a legidősebb gyerek, Johann Wolfgang Goethe és az egy évvel fiatalabb húga maradt életben.

Goethe Németországban, Frankfurtban született. Édesapja és házitanítók adtak neki magánórákat általános tantárgyakból, különösen nyelvekből (latin, görög, francia, olasz, angol és héber). Továbbá táncolni, lovagolni és vívni is tanult. Hatalmas szenvedélye a rajzolás volt. Hamar megszerette az irodalmat, Friedrich Gottlieb Klobstock és Homérosz a nagy kedvencei voltak.

A színház és a bábszínház is rajongással töltötte el, és nagy örömét lelte a történelmi és vallási témájú könyvekben is. 1765-1768 között Lipcsében tanult jogot, de az ügyvédi hívatás nemigen vonzotta, inkább a költészeti órákat látogatta.

 

Karrier

 

1770-től a strasbourgi egyetemre járt, hogy befejezze jogi tanulmányait. 1775-ben a herceg meghívására a weimari udvarba költözött, ahol elnyerte Károly Ágost rokonszenvét, s hamarosan bizalmas barátja lett.

Károly Ágost 1776-ban követségi tanácsosnak, majd titkos tanácsosnak nevezte ki Goethe-t. 1782-ben a herceg miniszterelnökévé nevezte ki, két hónappal később pedig II. József nemességgel tüntette ki.

1806-ban vette feleségül Christina Vulpiust, akitől még 1789-ben született meg az egyetlen életben maradt fia, Ágost.

 

Főbb művei

 

Az ifjú Werther szenvedései (1774)
Ős-Faust (1775)
A vándor éji dala (1780)
Faust-töredék (1790)
Római elégiák (1790)
Wilhelm Meister tanulóévei (1795)
A korinthuszi menyasszony (1797)
Az isten és a Bajadér (1797)
Hermann és Dorottya (1798)
Faust – I. rész (1808)
Vonzások és választások (1809)
Wilhelm Meister vándorévei (1821)
Faust – II. rész (1832)