Középiskolai kötelező olvasmány

kötelező olvasmány

„A kötelező irodalom érdekes dolog. Mindenki szeretné, ha olvasta volna, de senki sem szeretné elolvasni” Mark Twain

Sajnos a mai gyerekek nagyon keveset olvasnak. Ha mégis, akkor azt legtöbbször kötelességből teszik. Ezáltal nem szereznek olvasói élményeket és nem tudják átélni az adott művet.

Ez különösen problémás lehet a kötelező olvasmány esetében, amikor alapvető elvárás, hogy a tanuló ne csak felületesen ismerje meg a szöveget, hanem a szöveg mélyére hatolva értelmezni is tudja, illetve véleményt alkosson róla.

A kötelező olvasmány egyik fő célja az irodalmi műveltség elsajátítása és a pontos szövegértés képességének megszerzése.

Kötelező olvasmány 9. osztályosok részére

Szophoklész: Antigoné
Shakespeare: Rómeó és Júlia
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Swift: Gulliver utazásai
Voltaire: Candide
E.T.A. Hoffmann: Az arany virágcserép
Puskin: Anyegin
Katona József: Bánk bán

Kötelező olvasmány 10. osztályosok számára

Voltaire: Candide
Moliére: Tartuffe
Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya
Jókai Mór: Az Arany ember
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Goethe: Faust
Victor Hugo: Nyomorultak
Petőfi Sándor: Az Apostol

Kötelező olvasmány 11. osztályosok számára

Madách Imre: Az ember tragédiája
Stendhal: Vörös és fekete
Balzac: Goriot apó
Gogol: Köpönyeg, Az orr
Tolsztoj: Ivan Iljics halála
Csehov: A 6-os számú kórterem
Mikszáth Kálmán: A tót atyafiak, A jó palócok, Beszterce ostroma
Krúdy Gyula: Szindbád novellái
Móricz Zsigmond: Az isten háta mögött
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél, Édes Anna

Kötelező olvasmány 12. osztályosok számára

Thomas Mann: Tonio Kröger
Franz Kafka: Az átváltozás, A per
Bulgakov: A Mester és Margarita
Brecht: Kurázsi mama, Koldusopera
Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása
Ottlik Géza: Iskola a határon
Camus: A pestis